TAOYAO 「陶搖」原創系列作品將於

2020國際咖啡杯大賽展

2020/11/20至2021/01/10

受邀發表展出

新北市立鶯歌陶瓷博物館

 

2020/11/21(六)、22(日)

咖啡席展演分享

新北市鶯歌陶瓷博物館

敬請期待! 歡迎好友支持分享!

 

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/咖紅系列作品

TAOYAO coffee 陶搖/咖紅/系列咖啡作品

 

 

 

TAOYAO coffee陶搖/紅咖/咖啡席

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖/紅咖/咖啡席現場

 


 

 

TAOYAO coffee

陶搖 咖啡

 

體驗/教學/合作/代理/銷售

歡迎來電洽詢 TEL : 02-2679-9118

E-MAIL : taoyao.cafe@gmail.com

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖 咖啡

品牌 | 新知 | 種植 | 後製 | 烘焙 | 器具 | 教育

 


www.taoyao.com.tw