TAOYAO coffee 陶搖 咖啡

 

www.taoyao.com.tw

 

 

 

咖啡器具作品

 

 

 

陶搖壺

手持烘焙壺 Roaster Pot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREAM 濾杯

Dripper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶搖機

TAOYAO Roaster Machine

陶搖搖烤烘焙機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

咖生罐/咖熟罐

Coffee Jar 養豆罐/咖啡罐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WU濾杯

無紙濾杯 WU Dripper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

咖壺/咖啡壺

COFFEE POT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吳優杯

WU You Cup 咖杯/咖啡杯

 

 

 


 

 

TaoYao coffee

陶搖 咖啡

 

 

體驗/教學/合作/代理/銷售

歡迎洽詢 TEL : 02-2679-9119

E-MAIL : taoyao.cafe@gmail.com

 

 

 

 

 

TAOYAO coffee 陶搖 咖啡

 

品牌 | 新知 | 種植 | 後製 | 烘焙 | 器具 | 教育

 


 

著作專利商標所有

文生窯